Gdy rodzice dziecka się rozstają, a prawo do opieki przypada jednej ze stron należy rozstrzygnąć kwestie finansowe. W takiej sytuacji trzeba zadbać o wspólny podział kosztów, by dziecko miało dostęp do wszystkich podstawowych świadczeń, takich jak ubezpieczenie zdrowotne czy edukacja szkolna. W praktyce jednak sprawy alimentacyjne często bywają nieco bardziej skomplikowane. Komu przysługują alimenty na dziecko?

Kto może ubiegać się o alimenty?

Wiele osób jest przekonanych, że obowiązek alimentacyjny istnieje tylko, jeżeli dziecko jest nieletnie. Nic bardziej mylnego. O alimenty może ubiegać się dziecko małoletnie, wówczas w jego imieniu działa rodzic, pod którego pieczą pozostaje, jak i dziecko, które osiągnęło już pełnoletność. W prawie rodzinnym i opiekuńczym nie istnieje górna granica okresu płacenia alimentów. Sąd zakłada najczęściej, że dzieci mające powyżej 18 lat mogą ubiegać się o alimenty dopóki kontynuują naukę w szkole średniej lub wyższej. W tym czasie nie są one zazwyczaj w stanie pracować i samodzielnie się utrzymać. Osoba, która ukończyła szkołę, ale nie może znaleźć pracy i brakuje jej źródła dochodu własnego, także ma prawo wymagać od rodzica alimentów, dopóki dochody z jej majątku nie będą wystarczać na pokrycie kosztów jej utrzymania i wychowania.

Jak je otrzymać?

Najprostszym sposobem jest sporządzenie prywatnej umowy notarialnej pomiędzy opiekunami. Jest to rozwiązanie zabezpieczające każdą ze stron przed ewentualnymi uchybieniami, a mimo to do jej sporządzenia nie jest potrzebne orzecznictwo sądu. W życiu są jednak przypadki, gdy taka umowa nie jest gwarancją spełnienia obowiązku alimentacyjnego. W takim wypadku należy złożyć pozew o alimenty dla dziecka do sądu rejonowego – aby przygotować taki dokument najlepiej zaczerpnąć pomocy Kancelarii. Warto pamiętać, że jeżeli jedna ze stron uchyla się od płacenia zasądzonych już alimentów, sprawę należy skierować do komornika sądowego w celu wszczęcia egzekucji. Ponadto uchylanie się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego w sytuacji, gdy zaległość stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych jest przestępstwem.

Od czego zależy wysokość alimentów?

O wysokości alimentów stanowi kodeks rodzinny i opiekuńczy, i to tam zapisane są wszystkie najważniejsze wytyczne, którymi kieruje się sąd podczas orzekania. Wysokość alimentów uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do, których należy zaliczyć m.in.: wyżywienie, odzież/obuwie, środki czystości, koszty leczenia, wydatki związane ze Szkołą/Przedszkolem, wakacje, hobby, koszty utrzymania mieszkania przypadające na małoletniego. Ponadto zakres świadczeń alimentacyjnych uzależniony jest od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Co nie oznacza, że decydujące znaczenie mają zaświadczenia o dochodach, które nie raz są zaniżane przez zobowiązanych. Ustalić należy rzeczywiste możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, które są uzależnione od wykształcenia, doświadczenia zawodowego, charakteru wykonywanej pracy.

O zmianę wysokości alimentów oraz innych istotnych elementów dotyczących alimentacji, np. sposobu ich płatności czy zmiany rodzaju świadczenia, można wystąpić w przypadku zmiany stosunków, do których zalicza się m.in. zmniejszenie dochodów zobowiązanego, wzrost kosztów utrzymania dziecka, choroba.

Cała procedura ubiegania się o alimenty może wydawać się nieco skomplikowana, dlatego podczas pisania pozwu lub innych pism procesowych w toku postępowania, warto zasięgnąć opinii adwokata.