Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria Adwokacka Patrycja Węgrzynowska w Grodzisk Wielkopolski podejmuje się prowadzenia postępowań z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Oferowana przez nas pomoc obejmuje m.in. rozwody, alimenty, podział majątku, ustanowienie opieki nad dzieckiem czy ustalenie porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. Bierzemy udział w mediacjach rodzinnych, które mają na celu dobrowolne rozwiązanie sporu przez skłócone strony, np. małżonków lub rodziców małoletnich dzieci.

 W zakresie świadczonej przez nas pomocy znajdują się porady prawne, zgromadzenie materiałów dowodowych w sprawie, a także reprezentacja adwokacka naszych klientów przed sądami wszystkich instancji. W ramach podejmowanych przez nas czynności znajduje się również sporządzenie dokumentów pozasądowych oraz powstałych na potrzeby toczących się postępowań. Przygotowujemy pozwy o rozwód lub separację czy zniesienie wspólności ustawowej. Ponadto dopełniamy formalności związanych z podziałem majątku i uzyskaniem, obniżeniem bądź podwyższeniem alimentów.