Prawo spadkowe

Prowadzona przez nas kancelaria adwokacka świadczy usługi w zakresie regulowania formalności po osobach zmarłych. Oferowana pomoc prawna osobom powołanym do dziedziczenia na podstawie testamentu lub na drodze ustawy obejmuje stwierdzenie nabycia spadku lub jego odrzucenie, np. w razie istnienia długów po bliskim. Przedstawiamy, ile czasu na podjęcie decyzji mają osoby uprawione według kodeksu cywilnego. Informujemy także, jakie konsekwencje wiążą się z nabyciem majątku wraz z dobrodziejstwem inwentarza lub jego odrzuceniem.

Niesiemy pomoc spadkobiercom i testatorom

Nasze usługi dotyczą również sporządzenia zabezpieczeń regulowanych przez kodeks cywilny, takich jak wykaz lub spis inwentarza. Kancelaria świadczy doradztwo w momencie spisania testamentu, a także gdy dokonywany jest podział majątku po osobie zmarłej. Oferujemy wsparcie również tym klientom, którym przysługuje zachowek.