Usługi dla podmiotów gospodarczych

W ramach usług dla podmiotów gospodarczych Kancelaria prawna świadczy pomoc prawną w zakresie:

  • stałej obsługi prawnej firmy, zakres obsługi uzależniony jest od indywidualnych potrzeb Klienta,
  • udział w negocjacjach z kontrahentami w zakresie zwrotu należności (zarówno po stronie wierzyciela jak i dłużnika),
  • przedsądowe dochodzenie roszczeń,
  • sądowe dochodzenie roszczeń,
  • reprezentacja w toku postępowania egzekucyjnego,
  • sporządzanie i opiniowanie umów.