Prawo cywilne

W ramach naszej działalności świadczymy doradztwo dla osób fizycznych. Dotyczy ono takich kwestii, jak zobowiązania majątkowe i ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Pomagamy w dochodzeniu roszczeń z tytułu umowy najmu czy pożyczki. Prowadzona przez naszą kancelarię adwokacką obsługa prawna klientów indywidualnych obejmuje również pomoc w sytuacji zasiedzenia nieruchomości według kodeksu cywilnego. Przekazujemy informacje na temat tego, jakie dowody należy dołączyć do wniosku o zasiedzenie i jakie pozostałe warunki trzeba spełnić, aby nabyć w ten sposób nieruchomość.

Nasza kancelaria adwokacka prowadzi konsultacje prawne, które dotyczą takich zagadnień, jak np. ustanowienie i zniesienie służebności gruntowej bądź osobistej. Czynności te wiążą się z kosztami oraz wypełnieniem niezbędnych formalności, które reguluje kodeks cywilny, o czym informujemy naszych klientów indywidualnych.