Odszkodowania

Kancelaria świadczy usługi na rzecz osób poszkodowanych:

  • w wypadkach komunikacyjnych,
  • w wypadkach przy pracy,
  • błędem w sztuce lekarskiej.
Ponadto Kancelaria w Grodzisk Wielkopolski w zakresie odszkodowań świadczy następującą pomoc prawną:

  • negocjacje z zakładami ubezpieczeń w zakresie wysokości wypłaty odszkodowania na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia majątkowego (mieszkania, domu) a także umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pojazdów OC,
  • odwołania od decyzji zakładów ubezpieczeń,
  • dochodzenie należności w postępowaniu sądowym.