Prawo karne

W zakresie świadczonych przez nas usług mieści się reprezentacja w postępowaniach klientów, którym postawiono zarzut popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Działania na rzecz osób podejrzanych obejmują zarówno etap przygotowawczy, jak i sądowy. Kancelaria Adwokacka Patrycja Węgrzynowska podejmuje się ustalenia linii obrony i sporządzenia środków zaskarżenia w zakresie przestępstw dotyczących np. oszustwa, pobicia, gróźb, fałszerstwa dokumentów, kradzieży mienia, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i wielu innych.

Prawo karne: obrona osób podejrzanych i pokrzywdzonych

Ponadto Kancelaria Adwokacka Patrycja Węgrzynowska oferuje pomoc ofiarom przestępstw, których dobra zostały naruszone w wyniku takich zdarzeń. Świadczymy doradztwo na ich rzecz oraz informujemy o przysługujących im uprawnieniach i możliwościach podjęcia dalszych czynności. Sporządzamy pisma procesowe (apelacje oraz zażalenia), a także reprezentujemy interesy pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.