Rozwód to burzliwy okres nie tylko pod względem emocjonalnym. Często sprawą sporną są kwestie finansowe i majątkowe, do których zaliczyć można obowiązek alimentacyjny na byłego małżonka. W jakich sytuacjach można starać się o takie środki na utrzymanie?

Na początku warto zaznaczyć, że alimenty na byłego małżonka nie mają nic wspólnego z płatnością na wspólne, małoletnie dzieci – starać się o nie mogą również osoby bezdzietne. Nie ma na nie również wpływu uprzednie ustawienie rozdzielności majątkowej. Sąd może nałożyć taki obowiązek zarówno w przypadku rozwiązania sprawy rozwodowej bez orzekania o winie, jak i po uznaniu wyłącznej winy jednego z małżonków. W pierwszym z tych przypadków o środki na utrzymanie mogą od siebie żądać obie rozwiedzione strony. W drugim taka możliwość przysługuje jedynie osobie nieuznanej za winną rozpadowi związku.

Alimenty na byłego małżonka w przypadku rozwodu bez orzekania o winie

Organy prawne mogą zasądzić o konieczności przekazywania środków na utrzymanie byłego partnera w przypadku, gdy ten popadnie w niedostatek. Rozumiany jest on jako sytuacja, w której osoba nie posiada własnego majątku ani dochodu, ani jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb życiowych. Wysokość płatności zależy od sytuacji finansowej obu z rozwiedzionych stron. Obowiązek ten wygasa w ciągu 5 lat od upłynięcia prawomocnego wyroku sądu, natomiast można go przedłużyć jeśli zaistniały szczególne okoliczności – na przykład przewlekła choroba.

Alimenty na byłego małżonka w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie

Znalezienie się w niedostatku nie jest koniecznym warunkiem do przyznania obowiązku alimentacyjnego w przypadku rozwodu, w którym za winnego uznano jednego z partnerów. Potrzebne będzie jednak udowodnienie tego, że wskutek rozwodu drugi z partnerów znalazł się w gorszej sytuacji materialnej. Tutaj obowiązek ten trwa dożywotnio, a zwalnia z niego dopiero zawarcie nowego związku małżeńskiego przez stronę otrzymującą środki finansowe. Co ważne, wraz ze zmianą sytuacji życiowej wysokość tej kwoty może się zmienić.