Opóźnienia lub odwołania lotów to sytuacje szczególnie niekomfortowe. Niestety, nie należą one do rzadkich przypadków, przez co warto wiedzieć, jak wówczas postąpić. Na szczęście istnieją ściśle określone regulacje prawne, które chronią podróżujących, którym przyjdzie się zmierzyć z tego typu problemem.

Odszkodowanie za odwołany lot

W momencie, kiedy lot zostanie odwołany przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że przewoźnik zobowiązany jest w przeciągu 7 dni zwrócić pieniądze za bilet. Jeśli chodzi o wysokość odszkodowania to jest ono zależne od długości lotu – kwota waha się tutaj od 250 do 600 euro. Są jednak sytuacje, w których odszkodowanie nie przysługuje – mowa tutaj o sytuacji, kiedy najpóźniej 14 dni przed planowaną datą wylotu zostanie się poinformowanym o odwołaniu połączenia lub w terminie od dwóch tygodni do 7 dni zaproponowano zmianę planu podróży. Wpływ na to, czy otrzyma się rekompensatę mają także okoliczności, których w żaden sposób nie dało się uniknąć. Reklamację należy złożyć najpierw bezpośrednio u przewoźnika, a jeśli on odmówi wypłacenia roszczenia wtedy trzeba złożyć skargę do Komisji Ochrony Praw Pasażerów, która działa przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z porady Kancelarii, gdyż tamtejsi specjaliści pomogą w przygotowaniu odpowiednich dokumentów. Trzeba też pamiętać, że w przypadku odwołania lotu pasażerom przysługuje prawo do opieki: powinni oni mieć zapewnione wyżywienie oraz napoje, dwie rozmowy telefoniczne, a jeśli oczekiwanie za kolejnym lotem trwa przynajmniej jedną noc to przysługuje im również zakwaterowanie wraz z transportem do hotelu.

Opóźniony lot a odszkodowanie

Roszczenie związane z opóźnieniem lotu przysługują już w momencie, gdy jest większe niż 3 godziny. Procedura przyznawania odszkodowanie jest tutaj analogiczna, jak w przypadku jego całkowitego odwołania – wszystko zależy od długości podróży oraz czasu opóźnienia. Warto też wiedzieć, w jaki sposób liczy się ten czas – nie bierze się pod uwagę godziny startu samolotu, lecz moment, w którym rzeczywiście opuściło się pokład, ponieważ piloci często są w stanie nadrobić minuty już w powietrzu. Jeśli w związku z problemami z przelotem przewoźnik zdecyduje się umieścić Cię w wyższej klasie niż ta, na którą zakupiłeś bilet nie ma on prawa domagać się z tego tytułu dodatkowych opłat. Z kolei, gdy nastąpi odwrotna sytuacja możesz otrzymać 30, 70 lub nawet 75 procent zwrotu, w zależności od długości lotu.

Podróżowanie poza Unią Europejską

Sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana, kiedy podróżuje się poza terenem Unii Europejskiej. Ubiegać się o odszkodowanie można wyłącznie w przypadku przewoźników, którzy są zarejestrowani na terenie UE, lub gdy podróż zaczyna się na terenie jednego z państw członkowskich. W celu ochrony praw podróżujących powstała jednak konwencja montrealska, która przyjęta została przez 71 państw oraz Wspólnotę Europejską, gdzie określone jest, co zrobić w przypadku odwołanego lotu czy chociażby zagubionego bagażu.

Szereg regulacji prawnych może dawać podróżującym poczucie bezpieczeństwa. Informacje, kiedy można oczekiwać odszkodowania ze strony przewoźnika oraz jakie są jego obowiązki w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu są szczególnie istotne, dlatego warto się z nimi zapoznać przed planowaną podróżą.