W mowie potocznej naprzemiennie używa się takich wyrazów, jak „stłuczka”, „kolizja” i „wypadek”. Warto jednak wiedzieć, że to ostatnie określenie odnosi się do konkretnej sytuacji. Wypadkiem nazwiemy więc zdarzenie spowodowane niedostosowaniem się do obowiązujących przepisów ruchu, w wyniku którego doszło do trwającego ponad 7 dni rozstroju zdrowia lub nawet do śmierci jednego albo kilku z jego uczestników. Co więcej, pod pojęciem wypadku komunikacyjnym, niekoniecznie musimy mieć na myśli zdarzenie, do którego doszło na drodze lądowej – określenie odnosi się także do ruchu morskiego i powietrznego.

Dokumentowanie strat

Warto wiedzieć, że poszkodowanym wskutek takich zdarzeń przysługuje szereg praw, których najlepiej dochodzić już na miejscu. Jeśli w wyniku wypadku poniosłeś szkody materialne lub obrażenia na ciele, koniecznie wezwij policję. Na miejscu powinno zostać spisane oświadczenie sprawcy, które w dalszej kolejności bardzo ułatwi walkę o uzyskanie należytego odszkodowania. Zajmij się także udokumentowaniem strat, najlepiej poprzez zrobienie zdjęć telefonem komórkowym. Wysokość strat materialnych może wycenić rzeczoznawca.

W przypadku odniesienia obrażeń konieczne może być udanie się na SOR. Zadbaj o uzyskanie kompletnej dokumentacji medycznej – zarówno, jeśli udałeś się do szpitala, jak i na konsultację lekarską w późniejszym terminie. Dokumentuj wszystkie wydatki związane z leczeniem. Jeśli masz taką możliwość, zbierz także dane innych poszkodowanych uczestników zdarzenia.

Uzyskiwanie odszkodowania

Poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym przysługuje odszkodowanie za poniesiony uszczerbek na zdrowiu oraz za zniszczenie samochodu. Jeśli uszkodzone zostały inne przedmioty, które były objęte ubezpieczeniem, to straty również będą mogły zostać wyrównane. Warunkiem jest zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela wraz z odpowiednimi dowodami. Nie musisz robić tego od razu – termin dla poszkodowanych wynosi 3 lata od momentu, w którym dowiedziałeś się o szkodzie i o danych osoby zobowiązanej do jej usunięcia. Aż 20 lat na sporządzenie takiego wniosku obowiązuje, jeśli straty poniosłeś w wyniku przestępstwa. Standardowo zakład ubezpieczeniowy ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy; 90 dni to zaś termin w sytuacjach skomplikowanych.