Wiele osób decydujących się na złożenie pozwu rozwodowego zastanawia się, czy wziąć rozwód z orzeczeniem o winie czy bez. O tym, który sposób jest odpowiedni, decyduje najczęściej indywidualna sytuacja pomiędzy stronami. Rozwód z orzeczeniem o winie a rozwód bez orzekania o winie – czym się różnią? O tym poniżej.

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie to z pewnością najszybszy oraz najmniej kosztowny sposób na rozwiązanie małżeństwa. Oszczędza on również publicznego eksponowania nieporozumień czy wzajemnych pretensji pomiędzy stronami. W rozwód bez orzekania o winie nie trzeba angażować osób postronnych: rodziny, znajomych czy innych świadków zdarzeń świadczących o winie współmałżonka lub współmałżonki. Kiedy forma rozstania w takich okolicznościach jest dobra? W sytuacji, kiedy pomiędzy stronami nie doszło do większych nieporozumień, ale uczucia z jakiegoś powodu wypaliły się. Rozwód bez orzekania o winie pomoże rozejść się w pokojowych stosunkach, co z pewnością ułatwi wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków

Rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winy jednego z małżonków uzyskać jest znacznie trudniej, aniżeli rozwód bez orzekania o winie. W pierwszej kolejności należałoby wskazać, w jakich przypadkach mamy do czynienia z winą za rozkład pożycia małżeńskiego. Otóż za winnego rozpadu małżeństwa może zostać uznany małżonek, który dopuścił się zdrady, nadużywa alkoholu, jest uzależniony od narkotyków, jego zachowanie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego czy też narusza podstawowe obowiązki małżeńskie. Należy przy tym pamiętać, że małżonek, który wnosi o orzeczenie rozwodu z winy drugiego musi tę winę wykazać. Z tego też względu ważne jest odpowiednie przygotowanie się do postępowania rozwodowego.

Rozwód z winy obydwojga małżonków

Rozwód z orzeczeniem o winie obojga małżonków zakłada, że każde z nich przyczyniło się do rozpadu więzi niezależnie od stopnia zaniechań każdej ze stron. Niestety zakłada on „pranie brudów” na forum publicznym, co może utrudniać późniejsze porozumienie, które jest niezbędne, jeśli małżonkowie posiadają dzieci. Takie postępowanie pomoże natomiast uniknąć konsekwencji wynikających z orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednej ze stron.

Należy pamiętać, że wyrok rozwodowy zapadnie wówczas, jeżeli sąd uzna, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, co oznacza, że między stronami doszło do zerwania więzi psychicznej (uczuciowej, emocjonalnej) oraz fizycznej. Rozstrzygnięcie w wyroku rozwodowym winy małżonka jest uzależnione od indywidualnej sytuacji faktycznej oraz od dowodów, które zostały przedstawione przed sądem. Z tych też względów zasadne jest odpowiednie przygotowanie się do postępowania rozwodowego.