W obecnej sytuacji niekontrolowanego rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa zalecane niewychodzenie z domu ma naprawdę wielkie znaczenie dla opanowania wirusa. Nakazana dwutygodniowa kwarantanna dla osób, które miały styczność z potencjalnie zarażonymi także jest niezwykle istotna i nie można jej bagatelizować. Co w sytuacji, gdy ktoś złamie zasady obowiązkowej izolacji? Jakie można ponieść konsekwencje niesubordynacji?

Co oznacza nakaz kwarantanny?

Przymusowa izolacja jest nakładana na osoby zdrowe, które miały kontakt z zarażonymi lub osobami przebywającymi w strefach zakaźnych. Są one traktowane jako potencjalnie zakażone. 14-dniowy okres kwarantanny wynika z tego, że tyle wynosi czas, w którym mogą pojawić się objawy wirusa. Nie wolno wtedy opuszczać wyznaczonego miejsca oraz należy bezwzględnie unikać kontaktu z osobami z zewnątrz. Za przebywanie w odosobnieniu przysługuje zasiłek chorobowy

Co należy robić w przypadku przymusowej izolacji?

Należy codziennie udzielać informacji o swoim samopoczuciu inspekcji sanitarnej – ile wynosi temperatura ciała, czy występuje kaszel lub katar. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy niezwłocznie powiadomić przez telefon sanepid oraz zgłosić się do oddziału zakaźnego. Trzeba też bezwzględnie przestrzegać zasad higieny. Szczególnie zwracać uwagę na częstotliwość i sposób mycia rąk – dobrze jest robić to częściej i z większą dokładnością (minimum 30 sekund). Ponadto ważne jest unikanie dotykania twarzy – szczególnie okolic oczu, nosa i ust.

Co grozi za złamanie zasad kwarantanny?

Złamanie zasad kwarantanny określa artykuł 161 Kodeksu karnego, w szczególności paragraf 2 mówiący, że kto świadomie – będąc zarażonym chorobą zakaźną – bezpośrednio naraża inne osoby, podlega karze pieniężnej, ograniczenia wolności lub nawet jej pozbawienia do jednego roku. Ponadto pod uwagę należy wziąć również artykuł 165 Kodeksu karnego paragraf 1, który określa, że jeśli dana osoba sprowadza zagrożenie dla życia bądź zdrowia wielu ludzi – przyjmuje się, że jest to grupa 10 lub więcej osób – z powodu niebezpieczeństwa epidemiologicznego lub też rozszerzania się choroby zakaźnej jest obarczony karą pozbawienia wolności w granicach od pół roku do nawet ośmiu lat. W przypadku nieumyślnego działania kara ta obejmuje okres do lat trzech. Ponadto za nieprzestrzeganie zasad dwutygodniowej kwarantanny może zostać nałożony mandat w wysokości kilku, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Przymusowe odosobnienie ma na celu kontrolę rozprzestrzeniania się wirusa i zmniejszenie liczby osób zarażonych. Nałożenie restrykcji prawnych ukazuje, że kwarantanna jest bardzo istotna, a także zmusza ludzi do bezwzględnego podporządkowania się wszystkim obostrzeniom. Osobę nieprzestrzegającą powyższych zasad można zgłosić funkcjonariuszom Policji.