Utrata walizki podróżnej z przedmiotami osobistymi to zdarzenie, które może przytrafić się każdemu z nas. Na szczęście przypadki utraty bagażu na lotnisku nie są zbyt częste, jednak istnieje prawdopodobieństwo, że problem ten będzie nas dotyczył. Przypuszczalnie zguba po pewnym czasie wróci w nasze ręce, ale co zrobić, jeśli do tego nie dojdzie? Warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy oraz jakie prawa nam przysługują, gdy znajdujemy się w takiej sytuacji.

Kiedy można ubiegać się o rekompensatę?

Odpowiedzialność za walizki pasażerów ponoszą linie lotnicze, co reguluje Konwencja Montrealska z 1999 r. oraz Rozporządzenie (WE) 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. To właśnie od przewoźnika można domagać się odszkodowania. W jakich przypadkach przysługuje nam rekompensata? Możemy się o nią ubiegać zarówno w razie uszkodzenia czy opóźnienia bagażu, jak i jego zgubienia.

Jak postępować w razie zaginięcia walizki?

Problem z bagażem należy zgłosić jak najszybciej, najlepiej jeszcze na lotnisku. U przedstawicieli przewoźnika wypełniamy odpowiedni formularz szkody. Nawet jeśli walizka do nas wróci po kilku dniach, możemy ubiegać się o odszkodowanie od linii lotniczych. Dotyczy ono zwrotu związanych z zakupem kosmetyków czy odzieży, w które musieliśmy się zaopatrzyć podczas oczekiwania na przekazanie własnych przedmiotów. Zachowajmy wszystkie paragony.

Fakt zgubienia bagażu zgłaszamy niezwłocznie. Jednak, aby uznać go za zaginiony, musi minąć 21 dni. Na dochodzenie roszczeń z tytułu utraty walizki na drodze sądowej mamy natomiast 2 lata. Uzyskanie odszkodowania od linii lotniczych jest utrudnione bez przedstawienia dowodów poniesionych szkód. Wnioskujący powinien przygotować listę przedmiotów znajdujących się w zgubionej walizce oraz określić ich przybliżoną wartość. Przydatne mogą okazać się również rachunki za zakup przedmiotów, łącznie z samą torbą podróżną. Jeżeli nie posiadamy tego rodzaju dowodów, wartość zgubionego bagażu może zostać oceniona orientacyjnie na podstawie jego zarejestrowanej wagi.

Pomoc kancelarii adwokackiej

Wniosek o odszkodowanie możesz złożyć samodzielnie bądź skorzystać ze wsparcia adwokata. Sporządzony dokument należy skierować do przewoźnika obsługującego dany lot. Wysokość rekompensaty określona jest w Konwencji Montrealskiej oraz Rozporządzeniu Unijnym. W razie odmowy udzielenia odszkodowania można wstąpić na drogę sądową.