Nie od dziś wiadomo, że na drogach trzeba zachować szczególną ostrożność, jeśli chodzi o bezpieczeństwo własne i swoich pasażerów. Jednak niespodziewane sytuacje nie zawsze pojawiają się z naszej winy. W jaki sposób zatem uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny a zadośćuczynienie

Choć słowa te wydają się na pierwszy rzut oka znaczyć to samo i często używane są jako synonimy, to jednak znaczą zupełnie co innego. Kluczową różnicą jest to, że odszkodowanie dotyczy szkód o charakterze majątkowym – czyli w sytuacji, w której w wypadku zostaje uszkodzone auto, podczas kradzieży zostało zniszczone mieszkanie lub skradziono telefon. Zadośćuczynienie natomiast to próba rekompensaty negatywnych uczuć i przeżyć. Dotyczą one zarówno fizycznego bólu, cierpienia oraz faktycznej utraty zdrowia, jak i przymusowej rezygnacji z wcześniej ustalonych planów na rzecz niespodziewanego zdarzenia.

Jednak dwa wspomniane wyżej świadczenia, choć są najbardziej znane, nie są jedynymi, o które można się ubiegać po szkodach spowodowanych wypadkiem komunikacyjnym. Innym środkiem jest zwrot kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, a także rehabilitacji i lekarstw niezbędnych do przywrócenia odpowiedniego stanu zdrowia poszkodowanego. Możliwe jest także skorzystanie ze zwrotu zarobków utraconych w wyniku wypadku i późniejszego leczenia. W skrajnych przypadkach, w których konieczne jest długotrwałe leczenie, rehabilitacja lub opieka, warto ubiegać się o przyznanie renty. Jest ona pomocą pieniężną na zwiększone potrzeby poszkodowanego. Alternatywą dla niej jest renta uzupełniająca, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez ofiarę przed wypadkiem w stosunku do tych, które są uzyskiwane po wypadku – jeśli istnieje między nimi rzeczywista różniąca kwota. Dodatkowo wypłacone może zostać jednorazowe świadczenie, które ma umożliwić przekwalifikowanie się lub założenie nowej działalności gospodarczej, jeśli w wyniku wypadku doszło do inwalidztwa poszkodowanego.

Jak uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie?

Świadczenia tego typu zazwyczaj przyznawane są decyzją sądu. Najpierw jednak należy zgłosić szkodę osobową, zwracając się z tym problemem do ubezpieczyciela sprawcy w ciągu 3 lat od zdarzenia. W późniejszym terminie roszczenia ulegają przedawnieniu. Istotne jest to, aby na samym początku wyraźnie i konkretnie przedstawić roszczenia, a także określić kwotę, której zwrotu żądamy. Jednak w przypadku strat niematerialnych nie jest to takie łatwe zadanie – zdecydowanie łatwiej jest wycenić szkodę majątkową niż tę na własnym zdrowiu. Jeśli ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie niższe niż określiliśmy w roszczeniu, możliwym jest złożenie odwołania. Ważne jest obszerne i szczegółowe uzasadnienie żądań – dzięki temu szybciej uzyskamy odpowiedź i powiększymy szansę na sukces.

Żądając zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia ważne są przede wszystkim konkrety. To dzięki nim roszczenia będą jasne i klarowne od samego początku, a dzięki temu sprawa zostanie szybciej zakończona.