Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego w sprawach takich jak:

Małżeństwo:

 • rozwód (z orzeczeniem winy, bez orzekania o winie, z nakazaniem eksmisji małżonka uniemożliwiającego swoim rażąco nagannym postępowaniem wspólne zamieszkiwanie, ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania),
 • separacja,
 • alimenty na rzecz małżonka rozwiedzionego (podwyższenie, obniżenie, wygaśnięcie),
 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,
 • wniosek o nakazanie wypłacenia małżonkowi wynagrodzenia,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • umowa o podział majątku wspólnego,
 • sprawy z zakresu podziału majątku, ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków.
Rodzice i dzieci:

 • alimenty na rzecz dzieci (podwyższenie, obniżenie, ustalenie, że obowiązek alimentacyjny ustał),
 • ustalenie sposobu kontaktów z dzieckiem,
 • władza rodzicielska (pozbawienie, ograniczenie, przywrócenie),
 • zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa.