Prawo karne

Prawo karne, z uwagi na zdobyte doświadczenie zawodowe podczas pracy w prokuraturze jest szczególnie bliską dziedziną adw. Patrycji Węgrzynowskiej.

W zakresie prawa karnego Kancelaria świadczy następujące usługi:

 • obrona osób podejrzanych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego,
 • sporządzanie środków zaskarżenia: zażaleń, apelacji,
 • prawo karne wykonawcze:
  • dozór elektroniczny,
  • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
  • przerwa w karze pozbawienia wolności,
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
  • zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności,
  • wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności,
 • wyrok łączny,
 • zatarcie skazania.

Kancelaria świadczy również usługi dla osób pokrzywdzonych przestępstwem reprezentując ich interes zarówno na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego.